Archive for August, 2008

Корпорацията и семейството

Минаха две седмици … вече не съм корпоративно животно … отново съм свободен човек ,-)
Каква е разликата ли??? Голяма … поне за мен … Вярно е - каквото сам си направиш, никой друг не може да ти стори! Последните години ми се събра много работа … Или поне това което аз наричам работа - съвкупността [...]

Read More..>>

« Previous Page